【内容导读】世界上每一场战争的爆发都是在不同的时代背景下爆发的,世界上每一场战争爆发前都会有前兆。隋炀帝杨广登基后,常年发动战争,攻打的地方离隋朝都比较远,连年的战争致使国…

shìjièshàngměichǎngzhànzhēngdebàodōushìzàitóngdeshídàibèijǐngxiàbàode,shìjièshàngměichǎngzhànzhēngbàoqiándōuhuìyǒuqiánzhào 

suíyángyáng广guǎngdēnghòu,chángniándòngzhànzhēng,gōngdefāngsuícháodōujiàoyuǎn,liánniándezhànzhēngzhì使shǐguókōng,mínshēng
érsuíyángzàihòuguòdeshēnghuózhēnshìhuáguì,shīxiūjiàngōng,yīnwéiguókōngjiùkāishǐsōuguāmínzhīmíngāo,láomínshāngcái,zàijiāshànghuāngyíndàozhì使shǐquánguódenóngmínfēnfēnjiē竿gānér,fǎnduìsuícháodetǒngzhì shàngzhèjiùshìyuānbīngfǎnsuídeyuányīn 

duìháiyǒuyǒuzhǒngguāndiǎn,rènwéitánggāoyuānsuīshìkāiguózhījun1,quèshìdǎnxiǎoshǔdehūnkuìnéngzhībèi,dāngchūbīngfǎnsuíshìshìmínchéngde,yuānméibànmáoqiánguān yuānshǔzuòxiǎngchéngdelèixíng érbīngdezhíjiēdǎohuǒsuǒ,shìyuānshuìlesuíyángderén,méibàn,zhīnéngfǎnle,yàoránshēnjiāxìngmìngdōubǎo 

zhèshìbèishàngliángshān zhèzhǒngshuōwánquánshìniēzàohēi 

yuānshuìsuíyángréndeshì,qīngshǐzáozáo  xiānshì,péijìnyánggōngrénshìyuān ,yuāndēngchēnghòudehàochǒngchénpéi,céngjīngchōngdāngguòtiáodejiǎo,xiàjiāngsuíyángyáng广guǎnghánggōngjìnyánggōngdegōngfēipínsònggěiyuānnuǎnbèi 

hǎoshìzuòwánhòu,tàoláile 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

tiānyuānpéijiǔ,jiǔhāněrzhī,péigàoyuān, èrlángyīnyǎngshì,shì,zhèngwéigōngrénshìgōng,kǒngshìjiàobìngzhū,wéiěr zhòngqíngxié,gōng  

jiāèrérzhāobīngmǎizhǔnbèichězàofǎn,zhèngshìyīnwéixīnderénsònggěishuì,yǒucháoshìmǎnménchāozhǎn xiànzàijiādōujīngjuédìngfǎnle,tánggōngnínzěnmekànne?

yuāndào, érchéngyǒumóu,shì,dāngnài,zhèngcóngzhīěr ,suànle,lǎoèrzhēnyǒuzhèxiǎng,jiùsuíba 

hǎoxiàngyuānzhēndeshìbèièrérshìmíntuīshànghuángwèide,zhèyàngdehǎoérduōshēng 

èr

mewènláile,yuāngǎnshuìxīnsuíyángderén,jiūjìngshìdǎnxiǎoshǔháishìdǎnwàngwéi 

huànzuòfánrén,jiùsuànjièdǎnér,gǎnshuìma?

yàozhīdào,yuānshìzàizuìjiǔhòucáihánghǎoshìde,lùnshìxīnjiù tángshū háishì zhìtōngjiàn ,dōuzǎigāoshìzàiqīngxǐngdezhuàngkuàngxiàwángyìngshànggōng 

péixīnshēngdechǎngjiǔ,shìhòushì 

shí,yuānzǎojiùyǒusuíérdàizhīdexīn 

zǎozàiniángōngyuán612niánzuǒyòu,suíyángjìngōnggāoqiánhòu,tiānxiàháihěntàipíngdeshíhòu,bèibiǎoyáng广guǎngcāideyuān,céngjīngduōhǎoyǒuwénshì yántiānxiàshì  zhōnglùnshíshì ,shēngchūcuàndǎngduóquándefǎnmìngxīn 

děngdàonóngmínbiànlángyānzhīshí,gēnyuāndōngzhènfǎnsuíjun1dejiāngxiàhóuduānquànyuān ruòzǎowéi,yīngtiān
ránzhě,zhū ,zǎodiǎntòngxiàjuéxīn,yàoránhuǐzhīwǎn 

yuānshì shēnrányán ,dezhèxiǎngshìhěnzàntóngā!

dāngshàngtàiyuánliúshǒuzhǔzhèngfānghòu,quànyuānbīngfǎnsuíderéngèngshìluòjué,èrérshìmín shì tiāndeqīnshìyuē lǎoyǒutángjiǎnděngrén,qiánhòuquànyuāngànde 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

sān

yuānsuīránméiyǒuzhíjiēbiǎoshìgàn gàn,dànduìzhèxiēquànshuōbīngderén,shìzhúzhòngyòngde,duìmenshìyǒuhǎogǎnde,zhèzhèngshìrèntóngzhèxiērénxiǎngdebiǎoxiàn 

rénkàn,yōu,shuíquànyuānbīngshuíshēngguāncái,zhèlǎoxiǎodexīnshìmíngbǎizhema?

zhèyànglái,quànjìnderénjiùgèngduōle 

shíshàng,yuāndebiāozǎomíngquè,zhìxiàngzǎoyuǎn,zhīshìyàojǐnshènwéizhī 

zàofǎnshì,mǎnghángshì,suǒtīngrènshìmínjiéjiāoháojié,liàng,dàishí 

érshìmínyōujiāngshàngdexiōnggēnzhejiāgàn,kěndìngyàozheyuāndehào 

rénjiārèndeshìmáotóuxiǎohuǒshìmín,érshìyuāndeèrérshìmín 

wènyòuláile,tángcháochūniándeshǐguānmenduìzhèduànshǐyīnggāihěnshú,wéizàishǐshūshàngchùchùdōushuōyuānsuǒzuòwéi,gēnběnméiyǒuchuàngcáinéng,tàiyuánbīngzhǔyàokàodeshìshìmíndemóuluène?

jǐnjǐnshìtángtàizōngxuánménzhībiànduózuìgāoquánhòu,wéixuānchuánduóquánzhízhèngdexìng,zhèngmíngtiānxiàzuòjiāngshāndezhèngdāngxìng,duìshǐjìnhángcuàngǎima?

kǒngméiyǒuzhèmejiǎndān,mennéngtángchūshǐguāndezhèngzhìzhìhuì 

táigāoshìmín,biǎnyuān,shìwéileyuānzàowéizhōngchén 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

zhōngguóchuántǒngzhèngzhìdào,zhīchíchényánjiùzàohuángdefǎn 

使shǐsuíyángshìmínzéi,zuòwéisuícháofāngguāndeyuān,lùnshàngzhīnéngpīnjiàn 

jiùsuànyáng广guǎngyàoyuāndenǎodài,yuānzhīnéngjun1yàochénchén 

yīn,yuānbīngnéngshìzhǔdòngzuòwéi,shìbèilǎoèrshìmínshēnbiāndepénggǒuyǒugǎnshàngjià,cáishìérwéizhīdezhōngchénxíngxiàng,zhèshìtángchūshǐguānduìtángdàilǐngdǎoxīndezuìgāozànyáng 

zàiyuānmièsuídeguòchéngzhōng,yǒuxiàmiànliǎngzhǔguāntiáojiànshìyuānpíngjièrénnéngchuàngzàode jiùshìshōumínxīn,zàicháotínghūnkuì,suíyánghuāngyíndào,shōuguāmínzhīmíngāodeshíhòu,yuānqiàqiǎozhànlechūlái,duōpàibīngzhènzāi,kāifàngliángcāng,rànglǎobǎixìngnéngchīshàngfàn,bāngzhùyuānshōuhuòlemínxīn èrjiùshìqǐngqiúwàizhīyuán,yuāndediǎnzàishān西tàiyuán,línjìnjué,yuān便biànjuéshìhǎo,shìguǒfǎnsuíchénggōngle,dàoshíhòuháifèndediàogēng,shìshuāngquán,shìjuéyīngleyuāndeyàoqiú,méiyǒulewàihuàn,yuānjiùnénggèngduōdexīnfàngzàifǎnsuídeshàng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

推荐阅读

本周热门

南明弘光帝有多荒淫:当众将幼女演员强奸致死
九州娱乐网上最好色的公主!一生纳30位男妾!
揭秘:九州娱乐网上多少美女被人食用的?恐怖吃人事件
揭秘:古代最残酷刑罚凌迟五百刀究竟是怎割的?
曹操与儿媳甄宓有何关系?为何两人墓地相连
揭秘:古代女犯人入狱后会受到什么样的屈辱?
古代女病人就医奇闻:医生竟脱女病人衣服!
博聚网